Sedan 2014 har vi arbetat på ett klimatneutralt sätt genom att kompensera för växthusgaser orsakade av till exempel drift av servrar eller affärsresor. Offsetting innebär: en viss mängd växthusgaser släpps ut på en given plats. I gengäld undviks utsläpp med minst samma klimatpåverkan någon annanstans i ett klimatskyddsprojekt. Sammanfattningsvis förblir de globala utsläppen av växthusgaser densamma - de utsända gaserna blir "offset". Principen om kompensation fungerar eftersom det inte spelar någon roll var växthusgaser släpps ut eller sparas för klimatet. Den avgörande faktorn är koncentrationen av klimatrelevanta gaser i atmosfären som helhet.

To Top